Save the date: Power to the People 2 – Cykeltur och workshop

Onsdag 19 augusti, kl 15.00 – 19.00. (inkl workshop)

Välkommen att lära mer om energi och medborgarinflytande! Vi följer upp träffen i januari då temat var internationell utblick, med att fortsätta kunskapsresan lokalt – bokstavligt talat!

Den 19 augusti genomför vi en cykeltur i Malmö där vi inspireras och lär av några exempel på lokal organisering och energi. Vi avslutar med en öppen workshop där vi lägger grund för hur processen kan fortsätta hösten 2020 och framåt!

Program kommer i början av augusti – men bjud gärna in, och dela gärna redan nu! Alla intresserade är välkomna! Har du tips och tankar på innehåll – hör av er till info@grasrotsakademin.se

Arrangör: Gräsrotsakademin och Idéburen Utveckling


Idéburen Utveckling

Idéburen Utveckling Skåne – en förening, nätverk och plattform för organisationer som vill stödja idéburna sociala innovationer och samhällsutveckling i Skåne.

Med utgångspunkt i folkbildningen och med idéburna drivkrafter som motor och logik bakom radikala lösningar kring organisering, verksamhet och resurser, inom främst spetsområden: Aktivism, delaktighet, social mobilisering och lokal utveckling.

Vi driver ett flertal projekt i samarbete med andra aktörer i Skåne.

Idéburen Utveckling är en ideell förening som tidigare hette Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE).

Kontakt: info@ideburenutveckling.se, mobil: 0046 (0) 736-447738