Aktuellt: Power to the People 2 – Cykeltur och workshop

Onsdag 30 september, kl 14.45 – 19.00. (inkl workshop)

Välkommen att lära mer om energi och medborgarinflytande! Vi följer upp en träff i januari då temat var internationell utblick, med att fortsätta kunskapsresan lokalt – bokstavligt talat!

Den 30 september genomför vi en cykeltur i Malmö där vi inspireras och lär av några exempel på lokal organisering och energi. Vi avslutar med en öppen workshop där vi lägger grunden för en fortsatt kunskapande process under hösten 2020 och framåt! Syftet är att stödja fler initiativ där medborgare och civilsamhälle är delaktiga i energiproduktion, med fokus på mer lokal solel.

Program:

Kl. 14.45 – Samling, välkommen och presentation.
Plats: Vid hyreshuset Iggy, Linjeettgatan 6, Malmö. https://goo.gl/maps/m3Gcys3fWd5T4N5q6

Kl. 15.00 –  Iggy, Norra Sorgenfri. https://www.iggy-hyreshus.se/. Vi får höra berättelsen om detta nybyggda hyreshus med solceller på taket!

Kl 15.45 – Brf Ida berättar om sin plan för att gå vidare med att sätta upp solceller på delar av fastigheterna. De har även gått över till gemensamma elabonnemang.
Plats: von Lingens väg 25.

Kl. 17.00 – BID Sofielund berättar om arbetet med solceller på fastigheter i området!
Plats: Nobelvägen 23 (Gaveln)

Därefter blir det mat, dryck och öppen workshop kring hur vi kan jobba vidare lokalt med energi, medborgarinflytande och organisering för en mer hållbar framtid.
Senast 19.00 – Avslut

Kostnadsfritt. Ta med egen cykel. Anmälan, frågor och specialkost skickas till Nils på info@ideburenutveckling.se eller mobil: 0736447738.

Varmt välkomna!

Arrangör: Idéburen utveckling och Gräsrotsakademin


Idéburen Utveckling

Idéburen Utveckling Skåne – en förening, nätverk och plattform för organisationer som vill stödja idéburna sociala innovationer och samhällsutveckling i Skåne.

Med utgångspunkt i folkbildningen och med idéburna drivkrafter som motor och logik bakom radikala lösningar kring organisering, verksamhet och resurser, inom främst spetsområden: Aktivism, delaktighet, social mobilisering och lokal utveckling.

Vi driver ett flertal projekt i samarbete med andra aktörer i Skåne.

Idéburen Utveckling är en ideell förening som tidigare hette Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE).

Kontakt: info@ideburenutveckling.se, mobil: 0046 (0) 736-447738