Stad & Land – lokala energilösningar

Medborgardrivna initiativ för energiomställning och ett hållbart samhälle.

Halvdagskonferens 20 oktober 2023: 12:30-16:30.
Plats: Glokala folkhögskolan, Lantmannagatan 34, Malmö.

Anmälan och mer programinfo: https://lokala-energilosningar.confetti.events/

Välkommen!


Aktuellt

Under 2023 genomför vi i första hand aktiviteter inom projekten ”Mer Tillgång till Tillgångarna” och ”All utveckling är lokal – Söderslätt”!


Idéburen Utveckling

Idéburen Utveckling Skåne – en förening, nätverk och plattform för organisationer som vill stödja idéburna sociala innovationer och samhällsutveckling i Skåne.

Med utgångspunkt i folkbildningen och med idéburna drivkrafter som motor och logik bakom radikala lösningar kring organisering, verksamhet och resurser, inom främst spetsområden: Aktivism, delaktighet, social mobilisering och lokal utveckling.

Vi driver ett flertal projekt i samarbete med andra aktörer i Skåne.

Idéburen Utveckling är en ideell förening som tidigare hette Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE).

Kontakt: info@ideburenutveckling.se. Telefon: +46 736 447 738.