Aktuellt: Bilden av Bygden

Se våra filmer och lyssna på poddavsnitt om innovation och service på (skånska) landsbygden! Från projektet Bilden av Bygden.

Avsnitt på fler teman hittar du på projektets sida. Hör om organisering, samverkan, finansiering och internationell utblick.


Idéburen Utveckling

Idéburen Utveckling Skåne – en förening, nätverk och plattform för organisationer som vill stödja idéburna sociala innovationer och samhällsutveckling i Skåne.

Med utgångspunkt i folkbildningen och med idéburna drivkrafter som motor och logik bakom radikala lösningar kring organisering, verksamhet och resurser, inom främst spetsområden: Aktivism, delaktighet, social mobilisering och lokal utveckling.

Vi driver ett flertal projekt i samarbete med andra aktörer i Skåne.

Idéburen Utveckling är en ideell förening som tidigare hette Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE).

Kontakt: info@ideburenutveckling.se, mobil: 0046 (0) 736-447738