Aktuellt: Stad & Land – hand i hand

Vilka samarbetsformer och verktyg för att skapa en hållbar lokal utveckling i Skåne kan vi lära av?
Välkommen till en halvdagskonferens för att inspireras och samla krafter i kunskapsutbyte mellan initiativ i staden och på landsbygden – tillsammans med engagerade praktiker och intresserade från flera sektorer. Det blir workshops, mat och nya möten.

Fredag 21 oktober 2022, 12:00 – 16:15. Nobelvägen 21, Malmö.

Program och anmälan – länk ⭢


Landsbygdsmingel med landshövdingen

Den 6 juni arrangerade vi tillsammans med landshövding Anneli Hultén ett lyckat sommarmingel för skånska byar och eldsjälar, på Residenset. Fint värdskap, tjusiga lokaler och fin uppslutning av lokalt engagerade från våra projekt och initiativ från hela Skåne. Det bjöds på god mat och dryck, och alla fick möjlighet till samtal med landshövdingen själv eller med Länsstyrelsens landsbygdsdirektör, som också var på plats.


Skåne Innovation Week 2022

Den 16 juni arrangerade vi ett event inom ramen för Skåne Innovation Week, där vi träffades i Röstånga för att samtala och ha erfarenhetsutbyte om innovation på landsbygden med Jonna & Toni från Österbottens föreningsråd. Det blev en fin eftermiddag/kväll med bra diskussioner, god mat och dryck och fina samtal. Eventet finansierades av Region Skånes pott för innovationsveckan.


Idéburen Utveckling

Idéburen Utveckling Skåne – en förening, nätverk och plattform för organisationer som vill stödja idéburna sociala innovationer och samhällsutveckling i Skåne.

Med utgångspunkt i folkbildningen och med idéburna drivkrafter som motor och logik bakom radikala lösningar kring organisering, verksamhet och resurser, inom främst spetsområden: Aktivism, delaktighet, social mobilisering och lokal utveckling.

Vi driver ett flertal projekt i samarbete med andra aktörer i Skåne.

Idéburen Utveckling är en ideell förening som tidigare hette Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE).

Kontakt: info@ideburenutveckling.se. Telefon: +46 736 447 738.