All utveckling är lokal – Söderslätt

Detta projekt samlar fyra byar i tre kommuner på Söderslätt, som tillsammans lär, och delar med sig, om sina erfarenheter om lokal utveckling – hur engagerar man personer eller utvecklar sin verksamhet? Hur mobiliserar man lokalt? Hur ska detta kommuniceras och vilka frågor ska man driva eller samverka kring?

Att lokal service, tillit och civilsamhälle är viktigt för ett hållbart samhälle har blivit extra tydligt i dessa Coronatider. Att de alternativ och den livskvalité som finns utanför städerna kan vara kvar, och kanske hitta nya sätt att vara verksamma på – genom att organisera, finansiera, engagera och finansiera på nya sätt tillsammans i lokalsamhället. Hur kan man synliggöra det ekonomiska flödet som finns i en by, och hur kan detta gynna lokalsamhället? Hur kan man organisera och mobilisera engagerade? Vad finns det för exempel på samverkan mellan byar, och mellan byar och kommunen – och är det något som kan tillämpas eller utvecklas vidare på Söderslätt?

Deltagande byar och kommuner och tjänstemän är: Västra Ingelstad, Södra Åby, Grönby och Slimminge, i följande kommuner: Vellinge, Trelleborg och Skurup.

Projektets mål är att stödja lokala initiativ för utveckling på landsbygden och i byarna. Alla byar har ju sina unika förutsättningar kring t ex boende, service, kultur eller engagemang – men ofta kan man lära av varandra eller av liknande exempel på andra håll – i både Skåne och utomlands. 

Mer info och kontakt: Nils på info@ideburenutveckling.se eller 073-6447738

Projektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Leader Söderslätt.