Stad & Land

Årlig konferens och mötesplats för lokal utveckling!

Varje höst samlar vi initiativ, verksamheter och aktörer inom hållbar, lokal utveckling i Skåne till en träff för att över sektorer och kommungränser lära av varandra. Vi vet att det sker så mycket bra på den skånska landsbygden som aldrig når städerna – och att det sker spännande saker som sker i städerna, i olika stadsdelar, som aldrig når utanför stadens gränser. Stad & Land är en mötesplats för nätverkande och utbyte av information, erfarenheter och kunskap!

Nästa konferens blir fredagen den 18 oktober 2024! Håll utkik!

Stad & Land 2023

Medborgardrivna initiativ för energiomställning och ett hållbart samhälle.

Halvdagskonferens 20 oktober 2023: 12:30-16:30. Plats: Glokala folkhögskolan, Lantmannagatan 34, Malmö.

Stad & Land 2022

Vilka samarbetsformer och verktyg för att skapa en hållbar lokal utveckling i Skåne kan vi lära av?
Välkommen till en halvdagskonferens för att inspireras och samla krafter i kunskapsutbyte mellan initiativ i staden och på landsbygden – tillsammans med engagerade praktiker och intresserade från flera sektorer. Det blir workshops, mat och nya möten.

Fredag 21 oktober 2022, 12:00 – 16:15. Nobelvägen 21, Malmö.