Mer Tillgång till Tillgångarna

Nu finns projektets studiebesök sammanfattade i en rapport! Läs eller ladda ned rapporten här:

Mer Tillgång till Tillgångarna är ett projekt som både breddar och fördjupar stödet till de drivande eldsjälarna som är så viktiga för att bibehålla och utveckla sin verksamhet på den skånska landsbygden, och som var med i projektet Tillgång till Tillgångarna. När vi löpande haft gemensam planering, avstämning och utvärdering av projektet har en en metod för lärande utkristalliserats som bäst och mest önskad: gemensamma studiebesök. Och vid en fortsättning var denna metod som önskades att vidareutvecklas. Vi kommer därför att, utöver besöken, utveckla en workshop där vi efter varje studiebesök gemensamt och praktiskt försöker applicera lärdomar och intryck från besöket i våra byar och närmiljöer – metoder att skapa ägarskap, få lönsamhet, samverka eller kommunicera för att bibehålla eller utveckla sin verksamhet lokalt. Vi kallar därför projektet Mer Tillgång till Tillgångarna.

Studiebesök

Vi kommer att göra tre studiebesök i Sverige, Tyskland och Danmark – med uppföljande workshops för lokal tillämpning i MittSkåne. Vi kommer att besöka uppmärksammade och lyckade initiativ, samarbeten och verksamheter – programmen är inte helt spikade men vi har haft positiv dialog med Svågadalsnämnden (Hudiksvall), Lokal- och Anläggningsfonden (Danmark) och initiativ i nordtyskland (Barlow och Berlin) som är förberedda på att ta emot oss och hjälpa oss med att göra ett relevant program i detalj – med fokus på lokal finansiering, samverkan och innovation.

Utveckling av metoden

I Mer Tillgång till Tillgångarna kommer vi att utveckla en metod där vi gemensamt efter varje studiebesök praktiskt och inriktat hittar sätt att tillämpa lärdomar och exempel lokalt i MittSkåne. Efter varje studiebesök så samlar vi lärdomar, intryck och reflektioner för att anpassa dom till våra lokala utmaningar och förutsättningar. Denna brygga blir den praktiska tillämpningen av den förvärvade kunskapen.

Samverkan

I Mer Tillgång till Tillgångarna kommer vi att bredda deltagandet och innehållet. Fokus kommer fortsatt att vara att stödja lokala initiativ att får en bättre hållbar verksamhet – men i de bästa exemplen på hållbar utveckling är en viktig förutsättning samverkan med kommunen och det offentliga – inte minst finansiellt (projekt, uppdrag, tjänster, annat). Här gäller det att öka den ömsesidiga förståelsen för varandras förutsättningar, regelverk och uppdrag, och hur vi kan utveckla samverkan till allas fördel. Ett fokus på studiebesöken i detta projekt kommer att vara just samverkan med det offentliga. Att bjuda in deltagare/tjänstepersoner från MittSkånes Kommuner för att tillsammans med lokalt engagerade gemensamt på studiebesök ta del av hur andra i Sverige och utomlands har samverkat.

Vi har också bjudit in Askeröds initiativet Verkstad i Byn – både för att ta del av deras kunskap och erfarenheter, men också för att de ska ta del av den process och lärdomar som skapar i Mer Tillgång till Tillgångarna!

Mer Tillgång till Tillgångarna är ett projekt finansierat av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, tillsammans med Leader MittSkåne, Eslöv, Höör och Hörbys kommuner.