Bilden av Bygden

Idéburen Utveckling (fd. CPE) är en ideell förening som jobbat med att stödja lokal utveckling i Skåne i över femton år. Vi har sett att det finns flera innovativa och spännande lösningar kring service och verksamhet på den skånska landsbygden som bör synliggöras och spridas för att dela erfarenheter, kunskap och inspirera inspiration. Därför vill vi nu, tillsammans med åtta bygder och initiativ – med olika förutsättningar, lösningar och erfarenheter, genomföra projektet Bilden av Bygden, där vi lyfter fram och synliggöra flera konkreta initiativ som exempel på innovation och service på den skånska landsbygden.

Vi har tillsammans med bygderna kommit fram till fyra viktiga tema som är viktiga när man tänker på lösningar inom kring service, landsbygd och innovation: Finansiering, Organisering, Delaktighet, Samverkan.

Utifrån varje teman kommer vi att producera fyra spridningsbara kortfilmer med konkreta exempel från våra bygder. Tanken är att filmerna kommer att fungera som en introduktion till respektive tema och är en metod att väcka både nyfikenhet och spridning av kunskap. Till varje enskilt tema kommer vi sedan att producera ett fördjupande samtal i fyra Podavsnitt – där bygderna tillsammans med inbjudna experter diskuterar tema: organisering, finansiering, samverkan eller delaktighet utifrån både bygdens erfarenheter, senaste tendenserna, utblick i världen och akademin. Tillsammans lyfter vi fram lokala innovativa exempel på service som tecken och ingångspunkt till en fördjupad diskussion och kunskapsspridning kring generella utmaningar och lösningar för service på landsbygden – utifrån dessa fyra teman. Vi bjuder också in offentliga företrädare från regionen och kommuner för att komplettera samtalen! Dessutom gör vi en extra version (sammanfattande) på engelska – för att inkludera många av de nya innovatörerna på landsbygden som inte har svenska som första språk, men också för att kunna sprida det fina arbete som sker på den svenska landsbygden för intresserade utomlands.

Vi kommer att avsluta projektet med en arrangemang där vi lanserar filmer och podcast, presenterar bygderna och deras lösningar och har ett samtal med inbjudna experter på ämnet!

Bilden av Bygden är ett projekt finansierat av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, via Tillväxtverket.