Bilden av Bygden – innovation och service på (skånska) landsbygden

“Om folk äger tillsammans, är det lättare att bli mer engagerade – och inte bara i att behålla butiken – utan även kring cirkulär ekonomi och miljö”

Lär dig mer om att utveckla och driva service på landsbygden genom filmer och poddavsnitt kring delaktighet, organisering, samverkan och finansiering – samt en internationell utblick.

Filmerna och poddavsnitten lanserades i november 2020.

Delaktighet och engagemang

Delaktighet och engagemang för att behålla service på landsbygden. Vi tar rygg på kortfilmen med samma tema och samtalar om hur viktigt det är med lokalt engagemang för att hitta nya sätt att behålla eller driva service på landsbygden. Hur skapar man engagemang och delaktighet? Varför är det viktigt?

Medverkande: Carolina Castillo (Önneköps Lanthandel), Sara Ericsson (Coompanion Skåne och Flyinge Utveckling), August Nilsson (Glokala folkhögskolan och Ekolivs), Fredrik Björk (Malmö universitet). Moderator: Nils Phillips, Röstånga.


Samverkan

Samverkan för att behålla service på landsbygden. Hur kan man samverka? Samverkan mellan lokala aktörer och samverkan mellan lokala initiativ och kommunen?

Medverkande: Anna Ferrington (Huaröd), Anna Haraldson Jensen (Röstånga Tillsammans), Fredrik Lager (Kristianstad kommun). Moderator: Nils Phillips, Röstånga.


Organisering

Vi samtalar om olika sätt att organisera service på landsbygden. Hur påverkas servicen och driften av de olika sätten att organisera dessa initiativ?

Medverkande: Carolina Castillo (Önneköps Lanthandel), Sara Ericsson (Coompanion Skåne och Flyinge Utveckling), August Nilsson (Glokala folkhögskolan och Ekolivs), Fredrik Björk (Malmö universitet). Moderator: Nils Phillips, Röstånga.


Finansiering


Image of Home – international outlook on community development (in English)

The image of home – international outlook on community development. This episode of the pod has two aims: To summarize in English the themes/local findings from the Swedish examples in the films and then use them as a sounding board to an international (UK) outlook and reflections.

Participation: Hazel Sheffield (journalist, UK), Britt Jurgensen (Homebaked, Liverpool), Nils Phillips (Röstånga).


Projektet Bilden av Bygden

Idéburen Utveckling (fd. CPE) är en ideell förening som jobbat med att stödja lokal utveckling i Skåne i över femton år. Vi har sett att det finns flera innovativa och spännande lösningar kring service och verksamhet på den skånska landsbygden som bör synliggöras och spridas för att dela erfarenheter, kunskap och inspirera inspiration. Därför vill vi nu, tillsammans med åtta bygder och initiativ – med olika förutsättningar, lösningar och erfarenheter, genomföra projektet Bilden av Bygden, där vi lyfter fram och synliggöra flera konkreta initiativ som exempel på innovation och service på den skånska landsbygden.

Vi har tillsammans med bygderna kommit fram till fyra viktiga tema som är viktiga när man tänker på lösningar inom kring service, landsbygd och innovation: Finansiering, Organisering, Delaktighet, Samverkan.

Utifrån varje teman kommer vi att producera fyra spridningsbara kortfilmer med konkreta exempel från våra bygder. Tanken är att filmerna kommer att fungera som en introduktion till respektive tema och är en metod att väcka både nyfikenhet och spridning av kunskap. Till varje enskilt tema kommer vi sedan att producera ett fördjupande samtal i fyra Podavsnitt – där bygderna tillsammans med inbjudna experter diskuterar tema: organisering, finansiering, samverkan eller delaktighet utifrån både bygdens erfarenheter, senaste tendenserna, utblick i världen och akademin. Tillsammans lyfter vi fram lokala innovativa exempel på service som tecken och ingångspunkt till en fördjupad diskussion och kunskapsspridning kring generella utmaningar och lösningar för service på landsbygden – utifrån dessa fyra teman. Vi bjuder också in offentliga företrädare från regionen och kommuner för att komplettera samtalen! Dessutom gör vi en extra version (sammanfattande) på engelska – för att inkludera många av de nya innovatörerna på landsbygden som inte har svenska som första språk, men också för att kunna sprida det fina arbete som sker på den svenska landsbygden för intresserade utomlands.

Vi kommer att avsluta projektet med en arrangemang där vi lanserar filmer och podcast, presenterar bygderna och deras lösningar och har ett samtal med inbjudna experter på ämnet!

Bilden av Bygden är ett projekt finansierat av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, via Tillväxtverket.