Utanför Innanför

Under 2020 och 2021 kommer vi att tillsammans med lokala samverkanspartners arrangera olika träffar för att bryta utanförskap och ofrivillig isolering. Det blir förutsättningslösa och kostnadsfria samtal med deltagare i alla åldrar där vi tillsammans över en kopp kaffe diskuterar lokala förutsättningar och behov för att kunna bryta isolering, medan vi faktiskt gör det.

Ensamhet och ofrivillig isolering påverkar den psykiska hälsan och har blivit ännu med aktuellt i pandemins kölvatten. Vi kommer att introducera och ge stöd för att öka förmågan för digitala träffar – så att man mellan möten kan ha träffar sinsemellan eller med andra vänner eller släktingar.

Mer information kommer löpande att publiceras här eller på vår facebook-sida när projektet dragit igång med träffar!

Projektet genomförs i hela Skåne, och träffarna är kostnadsfria för deltagarna. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer.

För mer info, kontakta oss via mail på info@ideburenutveckling.se