dela med dela med   rss rss   språk språk

Kunskapande

Vad är en publik entreprenör?

Samhällsentreprenörer, sociala innovatörer, sociala ingenjörer, eldsjälar och aktivister – och nu publika entreprenörer? Kärt barn har många namn och vad är egentligen skillnaden mellan dem? Människor som arbetar för en bättre värld har alltid funnits, men ibland behövs nya ord för att ge nytt liv åt gamla saker som har blivit laddade och förknippade med saker som känns föråldrade eller fel. Utan att gå på djupet så kan man förklara begreppen så här.

Samhällsentreprenörskap är initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget. Samhällsentreprenörer kommer med idéer om nya lösningar om hur man kan skapa ett hållbart samhälle: ekonomiskt, socialt och ekologiskt

Socialt entreprenörskap ett begrepp som är vanligt i anglosaxiska länder. Det är initiativ som syftar till att genomföra sociala förbättringar med hjälp av entreprenöriella initiativ. Sociala entreprenörer kan man finna i alla sektorer i samhället.

Publikt Entreprenörskap är begreppet som vi har valt att använda. Det publika entreprenörskapet omfattas av samhällsentreprenörskapet men är mer avgränsat eftersom det fokuserar på delaktighet där civilsamhället står i centrum. I det publika entreprenörskapet är vinsten och egennyttan aldrig syftet med verksamheten, syftet är alltid utveckling och delaktighet för medborgarna.

Det publika entreprenörskapet uppmuntrar

  • ökad delaktighet och tillgänglighet för alla
  • initiativ från medborgare som engagerar andra medborgare
  • idéer som utvecklar det gemensamma, det samhälleliga

Definitionen av det publika entreprenörskapet är dock precis som alla definitioner någonting som ständigt är under förhandling. Vi har som måtto att stötta initiativ från föreningar, offentliga institutioner eller privatpersoner som har en idé som kan göra samhället lite bättre, mänskligare eller roligare att leva i. Det räcker gott så.

Vill du fördjupa dig mer i vad andra tänker och tycker om samhällsentreprenörer och publika entreprenörer rekommenderar vi följande litteratur och länkar: