dela med dela med   rss rss   språk språk

Social Innovation Skåne

Den 1 september 2015 gick CPE in ett treårigt samverkansprojekt som ska ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer, det vill säga innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Projektet finansieras till största delen av Region Skåne, Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och omsätter totalt 25 miljoner kronor.

Projektet tar ansats i att det traditionella systemet många gånger misslyckas med att fånga upp och hitta lösningar som kan möta samhällets framtida behov på ett innovativt sätt. Vi tror på att Skånes potential är enormt och att ett bättre samhälle kan och måste byggas tillsammans, från gräsrotsnivå och ända upp till systemnivå. Idag ses sociala innovationer som en viktig komponent för att flytta vårt samhälle mot en mer hållbar framtid där alla på ett eller annat sätt är inkluderade.

Därför har vi skapat Social Innovation Skåne – ett samverkansprojekt mellan idéburna aktörer som har lång erfarenhet av att stötta samhällsentreprenörer, idéburen utveckling och tillsammansföretagande. Tillsammans med akademin utvecklar vi de skånska stödstrukturerna för sociala innovationer så att fler samhällsförbättrande idéer ser dagens ljus. Arbetet sker på flera plan och den gemensamma nämnaren är tät samverkan och experimentlusta.

Följ Social Innovation Skåne på Facebook eller besök hemsidan där du hittar mer information om projektet och projektets samverkanspartners: Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, NÄTVERKET–Idéburen sektor Skåne och Mötesplats Social Innovation.