dela med dela med   rss rss   språk språk

Möt andra som vågar

Alla sociala innovationer har börjat som en idé hos en samhällsentreprenör en gång. Centrum för Publikt Entreprenörskap jobbar för att sänka trösklarna så att alla aktiva medborgare med goda idéer ska kunna realisera sina idéer. Här är ett urval av alla vi har träffat.