dela med dela med   rss rss   språk språk

Har du en idé?

Har du en samhällsförbättrande idé?
Hör av dig så kan vi hjälpa dig att förverkliga den.

Centrum för Publikt Entreprenörskap erbjuder individanpassat stöd till samhällsentreprenörer i hela Skåne. Vi vill hjälpa fler aktiva medborgare att förverkliga sina idéer och kan hjälpa dig med rådgivning och coaching inom:

  • Finansiering – Hur ska du finansiera ditt initiativ?  Genom projektansökningar, crowd-funding eller genom att sälja varor och tjänster?
  • Organisering – Hur ska du organisera ditt initiativ? Det finns många alternativ. Bör du starta en förening, en enskild firma, ett vinstbegränsat aktiebolag eller låta en rörelse växa i informella nätverk?
  • Social mobilisering – En samhällsentreprenör gör inte för andra utan tillsammans med andra. Hur gör man för att involvera målgruppen?
  • Kommunikation – Till vem ska du nå ut med din idé och varför? Hur kommunicerar man en idé så att andra vill vara med?
  • Samverkan – Ensam är inte stark och ditt initiativ växer om du samverkar med andra aktörer som kompletterar dig. Vem bör du ha med på tåget när du genomför din idé? Vi erbjuder strategisk rådgivning kring hur och med vem du bör samverka för att genomföra idén på bästa sätt.

Alla våra tjänster är kostnadsfria. Dessutom arrangerar vi nätverksträffar för samhällsentreprenörer från hela Skåne eftersom alla som jobbar otraditionellt och nytänkande har mycket inspiration och kunskap att hämta hos varandra.

Maila till info@publiktentreprenorskap.se om du vill veta mer.

Välkommen!