dela med dela med   rss rss   språk språk

Publikationer

Konsten att bjuda in till delaktighet

Centrum för publikt entreprenörskap har sammanställt en inspirationsbok där du som läsare får möta några av de samhällsentreprenörer som vi hittills har samarbetat med under vår verksamhetstid. Läs och låt dig inspireras av dessa samhällsentreprenörer och deras medborgarengagemang.

Svensk version
Konsten att bjuda in till delaktighet

Engelsk version
The art of inviting participation