dela med dela med   rss rss   språk språk

Om oss

Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för personer och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, social mobilisering, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk.

CPE är en plats där kunskap, nätverk, mentorskap och rådgivning blir verktyg för att stödja nya utvecklingsinitiativ i Skåne. Alla våra tjänster är kostnadsfria.

Centrum för Publikt Entreprenörskap bildades på initiativ från Glokala Folkhögskolan och Folkuniversitetet och drevs under 2009 – 2014 som ett Regionalfondsprojekt med Folkuniversitetet som huvudman. Från och med januari 2015 är CPE en egen organisation i form av en ideell förening.

Social Innovation Skåne

Den 1 september 2015 gick CPE in ett treårigt samverkansprojekt som ska ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer, det vill säga innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Projektet finansieras till största delen av Region Skåne, Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och omsätter totalt 25 miljoner kronor. Läs mer om det spännande projektet här!