dela med dela med   rss rss   språk språk

Nils Phillips

Nils Phillips

Projektledare

nils.phillips@publiktentreprenorskap.se

0736 – 44 77 38

Jag har i snart tio år jobbat med regionala och lokala utvecklingsfrågor, och alltid utifrån ett gräsrotsperspektiv! Har min bakgrund i olika ideella kulturföreningar i Skåne, har gett ut musiktidningar, arrangerat massor av kulturevenemang, frilansat som projektledare och utvärderare och har alltid en ostämd gitarr nära till hands på kontoret.

Min hjärtefråga
Att lösa gemensamma lokala eller globala problem eller utmaningar genom att gå samman och organisera sig på gräsrotsnivå. Kan man samtidigt skapa utrymme för lärande, mångfald, delaktighet och egenmakt – alltså klassisk folkbildning – så är jag fast!

Spetskompetens
Projekt- och landsbygdsutveckling, samverkansfrågor, föreläsningar, workshops! 

Varför tycker du att det publika entreprenörskapet är viktigt?
Samhällsentreprenörer är ofta proaktiva, är duktiga på att navigera och skapa nya kontaktytor mellan olika sektorer och aktörer – samt möjlighet att gå från ord till handling. Dessa är viktiga isbrytare i utvecklingsarbetet – men kan en ensam individ eller entreprenör på sikt skapa hållbara lösningar? Jag tycker att det är viktigt att man tar ansvar för lärandet av de processer som sker i samhällsentreprenörskapet och att man utökar kapaciteten med breda, öppna, delaktiga och kapacitetshöjande modeller och kommunicerar dessa – då landar vi fint i det (folkbildande) publika entreprenörskapet.