dela med dela med   rss rss   språk språk

Ingemar Holm

Ingemar Holm

Projektledare

ingemar.holm@publiktentreprenorskap.se

0709 – 91 93 22

Jag har arbetat med många olika saker som gett mig värdefulla erfarenheter, bl.a. som ingenjör med stadsplanering i kommunala organisationer, som turnerande skådespelare land och rike runt i Sverige, som folkbildare med kultur ute i föreningslivet. Men också som chef och ledare för stora organisationer, såväl inom folkbildningen som i näringslivet.

Min hjärtefråga
Jag har en grundmurad tro på alla människors lika värde, att alla behövs och att alla är bra på någonting! Detta har följt mig som devis i allt jag har gjort. Jag brinner också för att skapa sammanhang där människor får möjlighet att förverkliga sig själva.

Spetskompetens
Näringslivs- och organisationsutveckling, strategisk utveckling, arbetsmarknad, sektorssamverkan, nätverksbyggande, projektutveckling, coaching, föreläsningar! 

Varför tycker du att det publika entreprenörskapet är viktigt?
Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resultat av alla mina erfarenheter och möten med människor och organisationer som vill bidra till samhällsutvecklingen men inte alltid hittat en bra arena där idéerna kan få stöd att växa. Eftersom denna stödarena inte fanns så skapade vi den själva. Det är också i den andan vi erbjuder stöd till människor som också vill vara med och skapa en bättre värld, både i det lokala här hemma men också i det lite större, tillsammans med människor från andra länder.

Möten, dialog, empati och samverkan, det är bara det som kan rädda oss själva och världen!