Traditionella och sociala företag för Agenda 2030!

19 oktober, 2017

0Varmt välkomna att fira FN-dagen med oss! 

En dag med FNs hållbarhetsmål – Agenda 2030 som plattform för strategisk samverkan, social innovation & samhällsdriven affärsutveckling.

Anmäl dig här

Vi börjar med en kort historik för att bättre förstå upptakten till FNs hållbarhetsmål/Agenda 2030 – `Från mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Hållbarhetsagendan till Agenda 2030´.
Därefter diskuterar Jonas Frykman från regeringskansliets Agenda 2030-delegation kring betydelsen av ett starkt näringsliv och hållbara affärsmodeller för genomförandet av Agenda 2030.

Sedan presenterar Anna Balkfors strateg på Malmö stads Kansli för hållbar utveckling hur staden arbetar med hållbarhet i förhållande till Agenda 2030 – och beskriver hur näringslivet kan bidra till stadens hållbarhetsprocesser. Vi får även ta del av hur Marie-Louise Lövgren, Mötesplats Social Innovation på Malmö högskola, ser på kopplingen mellan hållbarhet och innovation

På plats finns även Anna Heide Affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget TRIANON och Kraftringen som ger sin syn på hållbarhet och Agenda 2030. De ger även exempel på `goda affärer´, det vill säga affärer där traditionella- och sociala företag samverkar för att gemensamt lösa olika samhällsutmaningar

Yasemin Arhan Modéer på The Bridge och Social Innovation Skåne samtalar om tankarna runt och behovet av nätverket `Företag för Agenda 2030´ – för att vi tillsammans ska kunna förankra på bred front att Agenda 2030 är en given plattform för strategisk samverkan, social innovation & samhällsdriven affärsutveckling

Dagen avslutas med en workshop i två etapper där Social Innovation verkar som processledare och bistår Er att:
1. koppla Er affärsidé till relevant/a hållbarhetsmål
2. identifiera hur Ni kan använda Er av Agenda 2030 som plattform för kommunikation, samverkan & samhällsdriven affärsutveckling

Var: Studio. Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
När: FN-dagen den 24/10 2017
Tid: 8.45-15.00
För vem: Traditionella- och sociala företag

Anmäl dig här

Kontakt: Petra Flaum, petra.flaum@publiktentreprenorskap.se, 073 994 24 64