dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »oktober, 2017«

Traditionella och sociala företag för Agenda 2030! →  19 oktober, 2017

Varmt välkomna att fira FN-dagen med oss!  En dag med FNs hållbarhetsmål – Agenda 2030 som plattform för strategisk samverkan, social innovation & samhällsdriven affärsutveckling. Anmäl dig här Vi börjar med en kort historik för att bättre förstå upptakten till FNs hållbarhetsmål/Agenda 2030 – `Från mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Hållbarhetsagendan till […]