Den första samhällsnivån – fredagen den 16/6 2017

23 maj, 2017

0


Välkomna till spännande eftermiddag fredagen den 16/6 2017 där vi presenterar idéskriften – Den första Samhällsnivån – lokal demokrati, planering och finansiering för hållbar utveckling.

Kan lokala utvecklingsgrupper, som en första nivå närmast medborgarna, vara en kraft att räkna med? Kan nya former för organisering på lokal nivå och samarbete mellan ideella, privata och offentliga aktörer på kommunal nivå gynna samhällsutvecklingen? Hur tar vi tillvara på lokalt engagemang och kunskap för att skapa hållbara lokalsamhällen?

Ulla Herlitz och Hans Arén har studerat utvecklingsprocesser i/på Koster (Bohuslän), Röstånga (Skåne) och Svågadalen (Gävleborgs län) och presenterar utifrån dessa en nytänkande modell för hur lokalt utvecklingsarbete och kommunal förvaltning kan samverka för lokal utveckling, utifrån grundbultarna demokrati, fysisk planering och finansiering. Författarna Ulla Herlitz, kulturgeograf och landsbygdsforskare från Styrsö och Hans Arén, arkitekt och skärgårdsutvecklare från Koster, vill med denna skrift stimulera till en idédebatt om hur den ideella, privata och offentliga sektorn kan samverka för och i ett gemensamt lokalt engagemang.

Program
12.00 Vi bjuder på lunch från grillen
13.30 – 15.30 Seminariet – Den Första Samhällsnivån
Presentation av skriften och modellen – Ulla Herlitz och Hans Arén
Presentation av projektet – Samverkan i Praktiken Röstånga Utvecklings AB (svb) och Svalövs Kommun.
Öppet samtal – Lokalt samarbete – hur kan det utvecklas?

Alla som kommer får ett exemplar av boken Den första Samhällsnivån – lokal demokrati, planering och finansiering för hållbar utveckling med sig hem. Den finns redan nu för nedladdning på: www.helasverige.se (Resurser/Skrifter)

Efter seminariet bjuder vi in till eftersits med mingel, samtal, snacks, musik och provsmakning av lokalproducerad öl.

På plats finns även representanter från Svalövs kommun, Social Innovation Skåne, Region Skåne, Hela Sverige Skall Leva, Leader, Mikrofonden Skåne, Coompanion, NÄTVERKET – Idéburen Sektor Skåne, Röstånga Ekoby m fl.

Anmälan till info@publiktentreprenorskap.se senast den 12 juni 2017. Begränsat antal platser.
Vid behov – vänligen ange önskemål om kost eller tillgänglighet. Frågor? Ring Nils på 073-6447738