dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »maj, 2017«

→  23 maj, 2017

Välkomna till spännande eftermiddag fredagen den 16/6 2017 där vi presenterar idéskriften – Den första Samhällsnivån – lokal demokrati, planering och finansiering för hållbar utveckling. Kan lokala utvecklingsgrupper, som en första nivå närmast medborgarna, vara en kraft att räkna med? Kan nya former för organisering på lokal nivå och samarbete mellan […]