Utlysning av utvecklingsstöd till verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap i Lund 2017

2 mars, 2017

0Valfritt belopp upp till 50 000 SEK

Passa på att söka medel från Lunds kommun. Utlysningen är riktad till verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap – Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) kommer att prioriteras. Målsättningen är att skapa fler självbärande sociala verksamheter i Lund. Bidraget består av två delar – ett ekonomiskt stöd och en affärsutvecklingsdel. Affärsutvecklingen sker genom The Creative Plot på Ideon.