Vart är vi på väg? REGLAB 2017

19 februari, 2017

0


REGLAB 2017

Det fanns ett par ord som färgade REGLAB 2017: Komplexitet, Tvärsektoriell samverkan, Systemanalys, Resiliens, Hållbarhetsmålen & Experiment. Roppe Mokka, expert på social förändring på Demos i Helsingfors, befäste att `experiment är den nya planeringsmetoden´.

Genom anammandet av att våra samhällsutmaningar är komplexa, följer förståelsen för att ingen enskild aktör kommer att kunna lösa frågor som integration och arbetslöshet på egen hand. Det duger helt enkelt inte längre att offentlig- och idéburen sektor sitter på respektive kammare och skriver projektplaner, som sen bedöms på aktivitetsnivå. Det vill säga, står det i projektplanen att det ska genomföras 10 utbildningsinsatser så gör vi det – oavsett om halva deltagargruppen uteblir…. Sen check! 10/10 utförda – 100% måluppfyllelse! Det duger heller inte längre att näringslivet skriker efter arbetskraft samtidigt som människor med icke-svensk-klingande-namn inte ens blir kallade till intervju.

Vi måste nu ta språnget, vi måste släppa föreställningen om att vi kan förutspå framtiden bara för att vi arbetar i projektform och vi måste börja värdera den resursbas som står till arbetsmarknadens förfogande. För att kunna bidra till ett större mått av samhälls-resiliens måste vi både börja att ta in fler aspekter i våra analyser, våga att testa och experimentera och sist men inte minst – vi måste börja involvera de målgrupper vi verkar för i vårt utvecklingsarbete.