Social innovation Day 2016

18 maj, 2016

0Året som har gått har bjudit på omvälvande händelser med stora flyktingströmmar och påfrestningar för samhällsystemen. Men det har också visat kraft och styrka från idéburna organisationer och enskilda samhällsentreprenörer som genom stort engagemang och innovationskraft har visat på nya sätt att öppna, välkomna och inkludera.

Nu återupprepar vi förra årets succé och ägnar en dag enbart åt att lyfta fram nya sätt att driva samhällsutveckling – i år kommer vi fokusera särskilt på verksamheter som gör social innovation kopplat till flyktingmottagande och inkludering/integration. Kom och fira alla grymma initiativ med oss!

TID: 3 juni 2016 kl 9.00 – 16.30 Afterwork 16.30
PLATS: Ängelholmsgatan 1 a, Malmö
ANMÄLAN: Anmälan senast den 1 juni på http://simplesignup.se/event/77037
Gratis inträde, men begränsat antal platser.

Vi avslutar dagen med after work och bubbel!

PROGRAM

9.00 Introduktion

9.30 – 10.30 Entreprenörskap som verktyg för inkludering

På vilka sätt kan man använda entreprenörskap som en väg till inkludering i samhället? Möt Stiftelsen Ester från Helsingborg som möjliggör för invandrarkvinnor att starta företag, URBI som använder urban biodling som medel för inkludering av bland annat funktionshindrade med somaliskt ursprung och Integratörerna i Helsingborg som skapar vägar in i näringslivet genom att föra samman nyanlända företagare med etablerade.

Moderator: Fredrik Björk, Malmö Högskola

10.30 – 11.00 Kaffe, frukt och kaka

11.00 – 12.00 Brobyggare för rättigheter

Lika rättigheter för alla i samhället – hur möjliggör vi det? Rådrum i Kristianstad hjälper frivilliga nyanlända att navigera i det svenska systemet, språkrättvisan simultantolkar möten och för att stötta marginaliserade grupper i aktivism och jämlika möten. Födelsehuset utbildar doulor som ger nyanlända gravida stöd och trygghet under graviditet och förlossning på sitt modersmål.

Moderator: Roberto Scaramuzzino, Socialhögskolan, Lunds Universitet.

12.00 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.15 Science Slam med efterrätt och kaffe

Undrar du också vad social innovation är egentligen? Definitionerna och åsikterna är många, därför har vi samlat ett par experter som ger dig svaret i ett science slam – Forskning i snabbformat för dig som vill veta mycket på lite tid. Två forskare duellerar med sin definition av social innovation på sju minuter vardera. Du är domare och bestämmer vem som vinner slammet genom att rösta på den som levererar bästa förklaringen.

I duellen: Fredrik Björk, Malmö Högskola och Thomas Persson, Syddansk Universitet.
Moderator: Marie-Louise Löfgren, Mötesplats Social Innovation.

13.30 – 14.30  Modeller för gräsrotsengagemang

När flyktingtillströmningen till Skåne var som störst i höstas var det många människor som sökte efter vägar att hjälpa till och många nya nätverk bildades på gräsrotsnivå. Kompis Sverige arrangerar aktiviteter och möten för att få svenskar och nyanlända att lära känna varandra. Näringslivsuppropet startade i Helsingborg och spreds till företagare i Malmö för att hitta sätt för näringslivet att hjälpa till i flyktingfrågan. Refugees welcome to Malmö startade som en facebookgrupp på Malmö C som på kort tid mobiliserade 800 volontärer och bland annat skänkte bort 12 ton kläder.

Moderator: Marie-Louise Löfgren, Mötesplats Social Innovation.

14.30 – 15.00 Kaffe och kaka

15.00 -16.00 Kraften i självorganisering och social mobilisering

Vad betyder självorganisering och social mobilisering för inkludering och egenmakt? Grupper utan maktpositioner är ofta i minoritet eller saknas helt som representanter i projekt vars syfte är att ta tillvara på deras rättigheter. Ensamkommandes Förbund organiserar ensamkommande som både kan och vill representera sig själva. Gatukraft Lindängen är ett boendenätverk på Lindängen som verkar för en fysisk och social upprustning av området genom att på otraditionella sätt skapa gemenskap i och ägandeskap för sin stadsdel. Tjejer i Förening mobiliserar tjejer i Rosengård till att bli aktiva i föreningslivet och arbetar med att skapa jämställda platser.

Moderator: Cecilia Heule, Socialhögskolan, Lunds Universitet.

16.00 Avslutande ord

16.30 After Work med bubbel

VÄLKOMNA!

Dagliga uppdateringar på vårt Facebookevent (se vilka mer som kommer!).

Social Innovation Day 2016 arrangeras inom ramen för Social Innovation Skåne – en experimentverkstad där teori möter praktik och vi tillsammans skapar nya lösningar på samhällsutmaningar.

Hyrije Matarova