Att mäta och förstå effekter och värden av stadsutveckling

31 mars, 2016

0


Svenska SROI-nätverket bjuder in till ett seminarium om att mäta värdet och förstå effekter av stadsutveckling:

Idag har många stadsutvecklingsinitiativ ett explicit fokus på att skapa socialt, ekonomiskt och/eller miljömässigt hållbara stadsdelar. Att skapa förståelse för det värde som uppstår av dessa är därför av stor vikt. En central fråga i det är vad vi i ett givet stadsutvecklingsinitiativ är i behov av för information, det vill säga vad vi behöver veta om konsekvenserna av initiativen för att förstå tillräckligt om värdeskapandet. Detta seminarium vänder sig till dig som är intresserad av den frågan.

Under första halvan av seminariet pratar Olof Andersson, vd för Trianon, om deras perspektiv på socialt och miljömässigt värdeskapande i den stadsutvecklingen som pågår i Lindängen i Malmö. Dessutom presenteras konceptet Social Return on Investment (SROI), som används för att planera, följa upp och utvärdera de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter och värden som verksamheter och fenomen skapar. Genom att intressenter värderar effekterna med hjälp av kronor och ören, exempelvis i en kollaborativ dialogprocess, är det möjligt att bland annat förstå hur de olika värdena förhåller sig till varandra, exempelvis om det totala sociala värdet överstiger det ekonomiska, och om det sociala, ekonomiska och miljömässiga värdet tillsammans överstiger det totala värdet av investeringen.

Under andra halvan av seminariet förs en öppen diskussion som grundas i den ovan nämnda frågan, det vill säga vad mätningar av den sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttan av stadsutveckling behöver innefatta för att dessa ska vara tillräckligt användbara.

När: Måndagen den 25 april kl. 13.00-15.00.

Var: Lokalen Stadsbyggnadsforum i Kommendanthuset, Malmöhusvägen 15 i Malmö.

Arrangör: Svenska SROI-nätverket (www.sroi-natverket.se) som är en ideell förening för individer och organisationer som vill förstå det totala värde (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) som verksamheter och fenomen skapar. Nätverket arrangerar kontinuerligt öppna seminarier som vänder sig till både befintliga och nya medlemmar, likväl som utomstående som är intresserade av de frågor som diskuteras.

Kostnad: Medlemmar i Svenska SROI-nätverket deltar utan kostnad. För övriga är kostnaden 300 kr (ex moms) per person. Samma pris gäller vid varje enskilt seminarium. Intresserad att bli medlem? Läs mer här: www.sroi-natverket.se/bli%20medlem.html.

Anmälan: Skickas till info@sroi-natverket.se senast 18/4. Om du ej är medlem, uppge även fakturaadress.

VARMT VÄLKOMMEN!

Önskar Svenska SROI-nätverket i samarbete med Kommendanthuset, Malmö Stad