Hållbara lösningar på tvärs i Köpenhamn

16 februari, 2016

0”Gemensamt för alla tre projekten var att de på sitt sätt skapade lokala hållbara lösningar på problem som oftast förbises av politiker”

I januari arrangerade CPE en studieresa till Köpenhamn för Nätverket för samhällsentreprenörer i Skåne tillsammans med Glokala Folkhögskolans kurs för samhällsentreprenörer. Artikelförfattaren Ida Linnersten var en av deltagarna på resan och detta är hennes egna ord:

I mitten av januari fick jag möjlighet att följa med Centrum för Publikt Entreprenörskap och Globala Folkhögskolan på en studieresa till Köpenhamn. Vi besökte tre olika projekt som på olika sätt bidrar till en hållbar samhälls- och stadsutveckling ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.
Foto: Privat

Först besöktes företaget ByBi i Amager som genom honungsproduktion engagerade socialt utsatta människor och asylsökande. Bikuporna placeras ut runt om på Köpenhamns takåsar där bina under årets varmare månader både pollinerar och samlar in nektar från stadens blommor, vilket i sin tur bidrar positivt till stadens ekosystem. Honung, honungsöl och honungskarameller fanns till salu och på varje burk stod vilken stadsdel som honungen kom ifrån.

Det andra besöket var i området Køttbyn där vi fick en inblick i projektet Mobil Fixerum – Fixelancen. En minibuss som är ett injiceringsrum för missbrukare – en plats där man alltid är övervakad av minst en sjuksköterska utifall något skulle inträffa. Projektet har resulterat i att 300 överdoser per år har kunnat undvikas. Det har också inneburit att antalet sprutor i gaturummet har minskat vilket tidigare varit ett stort problem. Framför allt har det medfört att en redan marginaliserad grupp i samhället kunnat få en säkrare tillvaro och känna sig sedda.

Foto: Privat

För det sista besöket tog vi metron till Nørreport och promenerade till en plats kallad Containerbyn, som bestod av containrar med tillbyggnader som inhyste olika funktioner. Det hade börjat som en idé att skapa en kreativ plats i ett mellanrum i staden intill en järnvägsbro och ett bostadskvarter. Det fanns en cykelverkstad i en container, andra containrar användes som kontor för exempelvis en arkitektbyrå.  Allt material hade antingen hittats, återvunnits eller blivit skänkt från olika företag. Hållbar och spännande plats! Där fanns plats för odling (som nu var täckt med snö) och ett gäng höns sprätte runt på området och värpte ägg varje dag i det så kallade ”Ägginstitutet”. Inget rinnande vatten fanns så man tog till vara på allt regnvatten. Sen hade utedass precis installerats på området. Genom att då och då erbjuda medborgarna olika kulturevents och workshops så tillät kommunen dem att vara kvar på området, i alla fall en tid till.

Foto: Privat

Dagen var omvälvande och spännande, från att prata om bin möttes vi av missbrukare som nästan stod i kö för att få tillgång till Fixelancen, till att fotografera hönorna i Containerbyn. Det som var gemensamt för alla tre projekt var att de på sitt sätt skapade lokala hållbara lösningar på problem som oftast förbises av politiker. Projekten utmanade på så sätt samhället och makthavande till att agera och förstå, men även till att upplysa folk omkring. Vi fick träffa personerna bakom projekten som alla drevs av ett enormt engagemang och en framtidstro på ett bättre, hållbart samhälle. När det väl bar hemåt Sverige igen kände jag mig inspirerad och att jag hade fått lite mer tro på en nåbar hållbar framtid.

Ida Linnersten är också deltagare i årets upplaga av Hållbart Mentorskap i Skåne.

Här finns fler bilder resan!