Plats för lokal utveckling

10 december, 2015

0


Vilka utmaningar finns i lokalsamhället och hur möter man dessa? CPE åkte till London med InTransit i regi av Goethe-institut för att lära av andra hur man utvecklar nya möjligheter i tomma lokaler och byggnader.

Förutom de lokala exemplen från Hackney i London, deltog fina initiativ från Dublin, Rotterdam, Oslo, Berlin, Liverpool och skånska Röstånga. Temat på besöket var ”BUILDING CIVIC ECOSYSTEMS” med fokus på byggnader och lokaler och hur man organiserade och finansierade sig för att få tillgång till dessa på gräsrotsnivå. Vi besökte flera olika inspirerande initiativ och fann ett par gemensamma utmaningar: finansiering, organisering, delaktighet, samverkan med lokalsamhället eller det offentliga. I Hackney besökte vi bland annat läs-projekt för ungdomar, ett bageri, kooperativa arbetsplatser och självförsörjande guerillaodlingar i skuggan av exploateringen av området fd Olympiska byn.

Av deltagarna från andra delar av Europa kan man lyfta fram ExRotaprint i Berlin. När hela kvarteret stod tomt efter att printjätten lämnat lokalerna och byggnaden var ute på marknaden till försäljning i början av 2000-talet ville de lokala konstnärerna det omöjliga: att utan större eget kapital köpa fastigheten och tomten, ställa sig utanför den galopperande spekulationsekonomin och erbjuda hyggliga ateljéer och lokaler för sig själva och lokalsamhället. Genom skarp kartläggning av aktörer, tajming och listig förhandling lyckades de genomföra det hela genom att en alternativ stiftelse i Schweiz köpte marken och hyrde ut den på 99 år. Det då nybildade kooperativet köpte själva byggnaden och ett samarbete med konstnärer, företagare och kommunen inleddes för att renovera lokalerna med syfte att skapa bra verksamhet i byggnaden istället för vinstmaximering.
ExRotaprint Berlin – www.exrotaprint.de

I Liverpool har samma spekulationsekonomi genom åren tvingat bort boende och lokal service i hela kvarter i skuggan på Anfield. Navet kring att bygga upp självkänsla och positiva mötesplatser blev det gamla bageriet, som omvandlades till ett inkluderade företag och nu driver processer kring att expandera med fler verksamheter i kvarteret. HomeBaked – www.homebaked.org.uk

I Oslo driver en fd ockupantrörelse tillsammans med en arkitektbyrå ett initiativ att köpa loss eller långtidshyra en tom byggnad för att skapa alternativa både boende och verksamhetslokaler. Rotterdam har en gatumarknad organiserat sig för att påverka både myndigheter och lagstiftning för att utveckla marknaden som en öppen mötesplats och i Dublin finns ett initiativ för att skapa ett fysiskt utrymme för att samskapa lokal utveckling i kvarteret!

Hauskvartalet Oslo – www.eriksenskajaa.no
The Afrikaanderwijk Cooperative Rotterdam – www.wijkcooperatie.org
The Dublin Project – www.thedublinproject.com

Lokala värdar var Goethe-institut och Londonbaserade Civic System Lab – som specialiserat sig i att leda deltagandeprocesser i olika kommunala eller gräsrotsbaserade initiativ. De har varit en viktig katalysator för att skapa samsyn, tillit och gemensam verksamhet i lokalsamhället!
Civic System Lab – www.civicsystemslab.org

Lär mer on InTransit-projketet och Goethe Institut här: http://www.goethe.de/ins/se/prj/int/enindex.htm

//Nils