Europeiskt utbyte kring sociala innovationer

5 oktober, 2015

0Den 9 oktober bjuder Centrum för Publikt Entreprenörskap och Goethe institutet in till en öppen workshop och internationellt erfarenhetsutbyte kring sociala innovationer inom projektet In Transit. Samhällsentreprenörer från Sverige, Holland, Norge, Finland och Storbritannien får möjlighet att utbyta erfarenheter som stödjer deras arbete på lokal nivå. Träffen blir den andra sammankomsten där vi drar i hop samhällsentreprenörer i Skåne. Är du nyfiken på att vara med?

Fredagen den 9 oktober bjuder Goethe-Institutet, In Transit och Centrum för Publikt Entreprenörskap in till en öppen träff där vi utbyter kunskap och erfarenheter kring gemensam hållbar samhällsförändring. Träffa och utbyt erfarenheter med både lokala och inbjudna internationella samhällsentreprenörer från bl a London/England, Holland, Tyskland, Norge och Finland!

Arrangemanget är en av flera aktiviteter inom projektet Social innovation Skåne för utveckla och stärka samhällsentreprenörer i Skåne.

PROGRAM

Kl 10.00 – Välkomstkaffe och presentation

Kl 10.30 -”the Ecosystem and infrastructure of social innovation”. Fredrik Björk från Malmö Högskola

Kl. 12.00 – vi bjuder på lunch!

kl 13.00 – 15.30 Tematiska workshops utifrån finansiering, mätbarhet, organisering, kommunikation och samverkan för där vi tillsammans bygger och utbyter kunskap för att stärka vårt arbete lokalt.

Medverkar gör bland andra:

• Annet van Otterloo från Afrikaanderwijk Cooperative som arbetar för att utveckla Rotterdam Zuid socialt, ekonomiskt och kulturellt genom att skapa samarbeten mellan lokal aktörer. http://wijkcooperatie.org/

• Andreas Hoffmann från Pikene pa Broen, ett kuratorkollektiv från Kirkenes, som arbetar för samarbete och kulturellt utbyte i Arkis.http://pikene.no/

• Alexandra Tecle från festivalen Mitt127, av och för ungdomar i Skärholmen. http://mitt127.se/

• Laura Billings från Civic Systems Lab – ett laboratorium för att designa och testa metoder, strategier och system för en ekonomi baserad på medborgardrivna projekt. www.civicsystemslab.org

• Maurice Specht från Leeszaal, ett bibliotek i Rotterdam startat och drivet av volontärer. www.leeszaalrotterdamwest.nl

• Nils Phillips från Röstånga Tillsammans som bland annat arbetar med gemensamt ägande för att bygga tillit. www.rostangatillsammans.se

• Pyry Rechardt från Oranssi Ry som skapar betalbara hyresrätter för unga genom att tillsammans renovera och sköta gamla hus. www.oranssi.net

• Fredrik Björk från Malmö Högskola

Anmälan senast den tisdagen 6 oktober till: http://simplesignup.se/event/65218

Träffen genomförs på engelska.


Frågor eller funderingar:

Josefin Furst, Goethe-Institut Mobil: 0707223971

Nils Phillips, Centrum för Publikt Entreprenörskap Skåne, Mobil: 073-6447738