dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »april, 2015«

Gräsrotsakademin gör koncept av unik kunskap →  30 april, 2015

- Det finns en unik kunskap som praktiker besitter - som vi vill paketera och konceptualisera den så att den blir tillgänglig för andra. Pratar vi om hållbar utveckling så är det inte bara ett ord i en policyrapport utan en förutsättning för att vi ska kunna jobba långsiktigt.

→  27 april, 2015

Forskaren Fredrik Björk från Urbana studier på Malmö Högskola driver en forskningsblogg om sociala innovationer, Urbinnovate. Här delar han med sig av sitt senaste inlägg om tvärsektoriell samverkan, ”penta helix” och innovationssystem för sociala innovationer. ”För något decennium sedan introducerades begreppet triple helix (se ex Etzkowitz & Leydesdorff 2000; Etzkowitz et […]

World’s first crowdsourced living room is in Malmö →  13 april, 2015

The grassroots organization Connectors Malmö is experimenting a new way of encouraging local commitment and citizen participation: located in the residential area of Persborg (Malmö, Sweden), the Pop-up Space is the World’s first crowdsourced room.

Win-win-win med Carefund →  10 april, 2015

När Sebastian Fischers bästa vän gick bort i cancer förra året kände han att han ville göra någonting för att hedra hans minne. Resultatet blev Carefund – en marknadsföringsplattform där företag kan lägga ut produkter och tjänster till aktion och överskottet från försäljningen skänks till välgörande ändamål.