dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »oktober, 2014«

[Frirum för nytänk] →  24 oktober, 2014

Tänk om det skulle gå att skapa ett frirum där aktörer från samhällets alla sektorer kunde mötas och gemensamt kraftsamla kring konkreta samhällsutmaningar? En metod som möjliggjorde jämlik samverkan och där allas kunskaper och kompetenser togs tillvara?

Lokalt ägarskap blev vägen till hållbarhet för Samsö →  14 oktober, 2014

"Vindkraftverken blir vackrare att se på om man själv är delägare och tjänar pengar när det blåser." I slutet av 90-talet var den lilla danska ön Samsö i Kattegat beroende av olja och gas för sin energiförsörjning. På tio år lyckades man ställa om till 100% förnyelsebar energi.