dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »februari, 2014«

→  24 februari, 2014

Utvecklingsorganisationen AEIDL ,The European Association for Information on Local Development, firade 25 år i veckan som gick med att arrangera en konferens för att både blicka tillbaks på åren som gått och för att ta ett avstamp för framtiden. Under rubriken ”Reinventing Europe through Local Initiative” hade man bjudit in […]

→  20 februari, 2014

..är titeln på samhällsentreprenören Johan Wendts bok om hur han startade Mattecentrum  – en ideell förening som erbjuder gratis hjälp med matten åt elever på högstadiet och gymnasiet. Boken handlar om hur han fick idén, skalade upp den och spred konceptet till att i dag omfatta 62 räknestugor i 24 […]

Idéburen mikrofond på gång för samhällsentreprenörer →  19 februari, 2014

Många samhällsentreprenöriella initiativ har i dag svårt att hitta kapital och än mindre att hitta kapital som förstår deras affärsidé. Ett sätt att komma till rätta med det problemet skulle kunna vara att skapa en idéburen mikrofond.

→  19 februari, 2014

Många samhällsentreprenöriella initiativ har i dag svårt att hitta kapital och än mindre att hitta kapital som förstår deras affärsidé. Ett sätt att komma till rätta med det problemet skulle kunna vara att skapa en idéburen mikrofond, som är insatt i nya sätt att driva samhällsutvecklande initiativ. Anna Haraldson Jensen […]