Upphandling – funkar det som instrument för samhällsentreprenörskap?

10 januari, 2014

0


Nils Phillips på CPE hade ett intressant lunchsamtal om Upphandling med Hannah Ohm från utbildningen för samhällsentreprenörskap på Glokala folkhögskolan..

http://she2.glokala.se/2013/12/16-dec-offentlig-upphandling/