Sök nu – Aktuella fonder

13 januari, 2014

0


Just nu kan du söka finansiering från bland annat följande stiftelser och fonder:

Sten K Johnsons Stiftelse 18 januari – 16 februari 2014.
”Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.”

Region Skånes Miljövårdsfond 15 januari – 15 februari 2014.
”Region Skånes delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden, pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.”