Socialt entreprenörskap stärker sin ställning i EU

20 januari, 2014

0


Delar av den svenska delegationen som var på plats i Strasbourg med representanter från bland annat Forum, Famna, SKL, Coompanion Göteborg, FIFH, Skånes microfond, ABF/Yalla trappan, Mötesplats Social Innovation, Region Skåne, Näringsdepartementet och Centrum för Publikt Entreprenörskap.

Vad händer om man samlar 2000 personer från olika sektorer från hela Europa för att under två dagar  diskutera det sociala entreprenörskapets betydelse för Europas utveckling?

Till att börja med blir det många stora ord och långa presentationer av män i mörka kostymer och höga EU-titlar. Men det blir också nyfikna samtal, skratt, stök, aha-upplevelser, OMG-utrop och nya samarbeten. Och till slut blev det också verkstad – för den interaktiva konferensen ”Social Entrepreneurs – Have your say” i Strasbourg den 16-17 januari avslutades med en deklaration som ska styra hur Europa ska jobba vidare med att stötta det sociala entreprenörskapet som kan få stor betydelse även för den enskilda entreprenören.

Den sociala ekonomin utgör en stor del av den europeiska ekonomin – cirka 10% av den totala BNP. Fler än 11 miljoner, eller 4,5% av den totala arbetsföra befolkningen är anställd inom den sociala ekonomin. Och var fjärde nytt företag som skapas inom EU är ett socialt företag – tom var tredje i Frankrike, Finland och Belgien. Med bakgrund av detta  – och en stor pågående europeisk ekonomisk kris  – är det kanske inte så konstigt att socialt entreprenörskap stärker sin ställning inom unionen och att en högt uppsatt kommissionär som László Andor, (Employment, Social Affairs and Inclusion) yttrar saker som:

”Social enterprises provide hundreds of successful examples how Europe can improve its business model, with more focus on improving people’s well-being and less on maximising financial gain. The social economy can create quality jobs even in difficult economic circumstances and clearly deserves EU support to grow and spread.”

År 2011 presenterade EU sin ”Social Business Initiative”  – en actionplan för hur man skulle kunna förbättra stödstrukturerna kring socialt entreprenörskap inom EU. Man identifierade ett antal förbättringsområden; bland annat förbättrad tillgång till finansiering, ökat synliggörande och ökade kunskaper inom det offentliga om sociala entreprenörers behov. Konferensen i Strasbourg var en uppföljning på detta initiativ och en möjlighet för praktiker, sociala entreprenörer och civilsamhällets organisationer att ge input i processen.

Ludvig Sandberg, politisk sakkunnig från Forum – idéburna organisationer med social inriktning, var en av de svenskar som var på plats. Han är hoppfull inför att göra något konkret av diskussionerna i Strasbourg. Ludvig Sandberg från Forum på plats i Strasbourg

” Det viktigaste jag tar med mig här i från är ett väldigt tydligt politiskt budskap om att ekonomin behöver kopplas samman med social sammanhållning och att socialt företagande kan vara en viktig del i det. Vi har fått en provkarta med mängder av konkreta förslag för hur detta kan uppnås både på lokal, regional, nationella och internationell nivå.”

Vi behöver höja medvetandet om vikten av vad socialt entreprenörskap är och kan vara, både i det civila samhället och i partnerskap med det offentliga. Lyckas vi med det kan det få betydelse även för den enskilda sociala entreprenören, anser Ludvig Sandberg.

Att reglerna kring offentlig upphandling främst gynnar stora aktörer är en av de policyfrågor som diskuterats som en bromskloss för socialt entreprenörskap. I anknytning till konferensen togs också ett nytt EU-direktiv kring offentlig upphandling  som öppnar möjligheterna för små och medelstora företag och idéburna organisationer att delta vid upphandlingsförfaranden. Ulf Kyrling från Region Skåne, som var en av få representanter från svensk offentlig sektor på plats i Strasbourg uttryckte sina förhoppningar om att det nya direktivet kommer att underlätta för sociala entreprenörer och idéburen sektor i Skåne att ta sig in på en ny marknad.

”Nu är utmaningen att få kunskapen att droppa ner på våra offentliga upphandlare så att de utnyttjar de möjligheter som finns att för att hitta nya leverantörer både för tjänster och produkter.”

Deklarationen i Strasbourg är ett steg i rätt riktning för att skapa bättre förutsättningar för att få det sociala entreprenörskapet att växa i Europa. Konferensen blev en slags ”Davos” för socialt entreprenörskap och skapade nätverk som gynnar utvecklingen. Som kommissionär László Andor uttryckte det:

”I hope the community will keep growing, also with support of EU funds, and that social entrepreneurs will support each other and spread know-how across countries, so that we achieve inclusive growth in line with the Europe 2020 vision. ”

Läs mer och skriv under Strasbourg deklarationen.

Vill du se en filmad version av konferensen? Klicka här.

Intervju med Ariane Rodert: Forums och Famnas representant i Bryssel och ledamot i EESCs Grupp lll (European Economic and Social Committee)

Åsa Minoz Spaning kring Social innovation på Mötesplats Social Innovation

Strasbourg social enterprise conference: what did we learn? The Guardian

Intervju med Ludvig Sandberg från Forum: