dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »september, 2013«

→  16 september, 2013

Sker just nu i Skottland och Österrike. De ligger i framkant när det gäller sociala innovationer och nytänk kring hur kommun, idéburen sektor och näringsliv kan samarbeta för att tackla samhällsproblem. Progressiva lösningar, deltagandemetoder och inspirerande exempel är på schemat när Centrum för Publikt Entreprenörskap arrangerar två studieresor till Edinburgh / […]

Partnerskap ger mer än bara tak över huvudet →  16 september, 2013

Landstingens köp av privat vård har ökat med nära 60 procent på fem år. Ändå är det bara knappt tre procent som går till idéburen sektor. Varför är frivilligorganisationer så dåliga på att vinna upphandlingar och utnyttja lagen om valfrihet?

→  3 september, 2013

Det är en solig sensommardag på Grönegatan i Malmö. Ljuset letar sig in i denna lägenhet ett stenkast från Drottningtorget som även verkar som mötesplats för den sociala ekonomin. Besökare och anställda går förbi varandra i korridoren, några sitter på rådgivningssamtal, andra talar livligt och gestikulerande i telefon. I ett […]