Många möjligheter till EU-pengar

21 augusti, 2013

0


Du missar väl inte att det just nu finns flera möjligheter att söka pengar i från EU? Europeiska Socialfonden och Europeiska Flyktingfonden beviljar medel för förstudier med deadline 26 september respektive 20 september 2013. Dessutom har ”Ung och Aktiv i Europa” medel att söka till bland annat ungdomsutbyten och ungdomsinitiativ innan 1 oktober. Mer information om detta finns på Svenska ESF-rådet (Europeiska Socialfonden): http://www.esf.se/PdfFiles/2013-5040001.pdf respektive Migrationsverket (Europeiska Flyktingfonden): http://www.migrationsverket.se/download/18.5901f10c13ed5185f532e6a/faktablad_erf.pdf