Pensionärer vill ta makten över hemtjänsten i Röstånga

21 augusti, 2013

0


Nils Phillips, från CPE och Röstångas Utvecklingsaktiebolag föreläste om sin vision om en brukarägd hemtjänst på Region Skånes konferens

Kan äldre själva organisera sin egen hemtjänst och bidra till att skapa hållbar service på den skånska landsbygden? Ett par ord med Nils Phillips som undersöker möjligheten för det lokala bygdebolaget att samarbeta med pensionärsföreningen.

– Vi vill skapa en hemtjänst med mänskligt mervärde för de äldre genom större inflytande och en personligare kontakt. Dessutom ska den vara ekonomisk hållbar och gynna bygden genom att den skapar arbetstillfällen,vi äger den gemensamt och eventuellt överskott stannar i bygden.

Än så länge är projektet bara på idéstadiet. Det finns en arbetsgrupp bestående av personer från pensionärsföreningen och bygdebolaget som undersöker förutsättningarna för lagstiftning, finansiering, anställningar, etc. Men om allt faller på plats så drar de i gång under 2014. Bakgrunden är att Svalövs kommun införde ett valfrihetssystem kring hemtjänsten för ett par år sedan med syfte att skapa en mångfald av leverantörer. Det har inte slagit så väl ut eftersom att underlaget är för litet i lilla Röstånga.

– Vi söker inte efter storskalighet. Vi vill vara småskaliga och ha kanske 10-15 brukare. Den lokala delaktigheten i verksamheten skapar unika förutsättningar som gör att vi tror att vi har större chanser att lyckas än privata vårdbolag som inte är idéburna, säger Nils Phillips.

Idén föddes när en lista över aktörer som levererar hemtjänst till Röstånga lästes upp på ett av pensionärsföreningens träffar som bestod av enbart externa aktörer. Ett från kommunen (Svalöv – två mil bort), och två bolag från Landskrona och Helsingborg.

–  Varför kan vi inte ta hand om våra gamla själva, var det någon som utbrast. Och det högg jag på. Varför kan vi inte det? Det är klart att vi kan! Där och då föddes idén om en lokal brukarägd hemtjänst, säger Nils.

Vad är skillnaden mellan att kommunen erbjuder hemtjänst och att ett lokalt bygdebolag gör det?
– Förutom att det blir personligare och mer brukarstyrt så har vi dessutom möjlighet att koppla på hushållsnära tjänster som gräsklippning och snöskottning som kan inbringa inkomster. Sen betyder den här sortens breda ägarstrukturer att vi tar ett större gemensamt ansvar, inte bara för vår familj och dem vi känner, utan för hela vår bygd. Det stärker känslan av gemenskap i byn helt enkelt.