dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »augusti, 2013«

→  21 augusti, 2013

Du missar väl inte att det just nu finns flera möjligheter att söka pengar i från EU? Europeiska Socialfonden och Europeiska Flyktingfonden beviljar medel för förstudier med deadline 26 september respektive 20 september 2013. Dessutom har ”Ung och Aktiv i Europa” medel att söka till bland annat ungdomsutbyten och ungdomsinitiativ […]

Pensionärer vill ta makten över hemtjänsten i Röstånga →  21 augusti, 2013

- Jag tror det. Vi vill skapa en brukarägd hemtjänst med mänskligt mervärde som dessutom är ekonomisk hållbar och gynnar bygden, föreläste Nils Phillips, från CPE och Röstånga Utvecklingsaktiebolag på Region Skånes Mötesplats.