CPE i Vilnius – Rethinking Education

27 maj, 2013

0


Vilken roll spelar civilsamhällets bildningsorganisationer för samhällsutvecklingen, och kan eller skall vi docka in EUs ambitioner att tydligare koppla bildning till sysselsättning? Och vilka utmaningar finns för att förena entreprenörskap till dessa processer?

Den Europeiska paraplyorganisationen för civilsamhällets bildning och lärandeorganisationer EUCIC-LLL hade årsstämma i Vilnius den 14 maj, och passade samtidigt på att arrangera en heldagskonferens på temat Rethinking Learning: Transversal Competences in the Spotlight”. Inbjudna talare var EU- kommissionären Pierre Mairesse och forskaren Alistair Ross från London Metropolitan University. Nils Phillips på Centrum för Publikt Entreprenörskap var inbjuden för att facilitera en workshop på temat Entrepreneurship skills: A civil society perspective?

På Workshopen presenterades tre entreprenöriella initiativ, med efterföljande diskussion och bikupor kring främst validering, samverkan och entreprenöriella kompetenser utifrån civilsamhällets perspektiv.

Först ut var Roelf Jager (director of educational services and entrepreneurship, Kenniscentrum Handel, Holland). De har utvecklat ett entreprenörskapsprogram: The Egg – utifrån både Entreprenörskap och Intraprenörskap (utanför eller innanför organisationer) som framför allt kunde certifiera och validera just entreprenöriella färdigheter.

Darco Jansen (EADTU, Holland) berättade om deras kartläggning och uppbyggnad av en Cross Border Virtual Incubator – vilka kriterier är framgångsrika och hur kunde man samverka kring ”inkubationsprocessen”?

En skoltävling och coachning av ungdams idéer och entreprenörskap utifrån den kooperativa tanken presenterades av Andrea Lombardi. Tävlingen är egentligen ett idéutvecklingsprogram där elever får utveckla sina idéer och affärsidé i mentorskap med det lokala kooperativa företag i den regionala koncernen Legacoop Emilia-Romagna. Projektet har funnits i sju år och drivs och finansieras helt av kooperationen därnere!

Konferensen och workshop-presentationer finns dokumenterade på arrangerande EUCIS-LLLs hemsida. LÄNK:

http://www.eucis-lll.eu/events/past-conferences/next-eucis-lll-annual-conference-on-14-may-2013-lifelong-learning-and-active-citizenship-the-missing-links/

Vilnius