Borders to Cross

27 maj, 2013

0


Detta är en internationell konferens där medborgare, sociala entreprenörer och forskare ska reflektera kring hur demokrati kan praktiseras på olika innovativa sätt. De ska även diskutera hur civilsamhället, marknaden och staten arbetar tillsammans i frågor kring våra gemensamma problem i Europa.
Läs mer om detta och hur du kan delta

Borders to Cross Nomination Form Open Call for Innovative P

Borders to Cross Brochure