Behövs ett ”Skånes Föreningar”?

24 maj, 2013

0Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet och bildades i november 2009. Det skapades för att organisera samarbete mellan Sveriges olika paraplyorganisationer som ett sätt att möte föreningslivets, och samhällets, utmaningar.
Nu är frågan :
– Ska vi även organisera något liknande på regional nivå i form av ett ”Skånes Föreningar”?

Varje förening som är verksam i en kommun har en del punkter att förhålla sig till, mot och med kommunen. Det kan handla om halltider, nyttjande av konserthus, tomma kostnadskrävande lokaler eller utformningen av ett allaktivitetshus. Detta är beslut som måste fattas tillsammans med föreningslivet och civilsamhället. För att få mer kraft och tyngd bakom argument och synpunkter så går många föreningar samman i en medlemsförening/paraplyförening. Sveriges Föreningar stöttar detta arbete och skapar därmed en röst på nationell nivå. Sveriges föreningar bidrar med erfarenheter och goda exempel på hur andra kommuner utvecklats, involverat och samarbetat med föreningslivet.

Ett tiotal paraplyorganisationer hade samlats för att diskutera ett eventuellt ”Skånes Föreningar”. CPE fanns med på detta möte och prinicpen man diskuterade liknar Sveriges Föreningar där man stöttar paraplyorganisationer i deras arbete men då på en regional nivå istället.

Sektorsövergripande samverkan kräver goda politiker och tjänstemän som vill vara med och skapa samhällsutveckling. Det krävs också en plattform för föreningar och samverkan. När detta finns då finns också alla möjligheter för föreningslivet. På regional nivå kan föreningar organisera sig och skaffa kunskap men utvecklingen sker på lokal nivå. Det handlar alltså om att bygga strukturer i Skåne för detta.

En förening är en del av både en mikro- och en makrofråga. Mikro i form av den faktiska verksamheten de utövar på lokal nivå i form av ridning, bandy, musik, teater m.m. men man får inte glömma makrodelen. Den delen som handlar om dialogen med kommunen och att skapa förutsättningar för bättre verksamhet och mer gynnsam utveckling. Om samarbeten med andra föreningar och den delen som handlar om vad vår verksamhet kan göra för ett större perspektiv regionalt och nationellt. Som förening behöver man fundera på hur man kan utvecklas genom att samarbeta på nya sätt. Hur kan vi jobba tillsammans i en Skånsk kontext?

På bilden ses Ivar Scotte från CPE i samtal med Olle Möller från Föreningsalliansen i Staffanstorp.

Läs tidigare intervju med Ivar Scotte