Socialfondsprogrammet har öppnat för ansökningar

27 maj, 2013

0


Ansökningsomgången för förstudier inom programområde 2, Socialfondsprogrammet i Sydsverige, har öppnat.

Sista ansökningsdag 26/9 -13. Vi kommer hålla öppet-hus drop-in informationsmöten, samt möjlighet till bokning av tid med oss regionala samordnare.

Mer info finns på http://www.esf.se/sv/Min-region/Sydsverige/

Ansökningstexten hittar du här:

http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Alla-ansokningsomgangar/Sydsverige/Forstudie-PO2/