dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »maj, 2013«

→  27 maj, 2013

Ansökningsomgången för förstudier inom programområde 2, Socialfondsprogrammet i Sydsverige, har öppnat. Sista ansökningsdag 26/9 -13. Vi kommer hålla öppet-hus drop-in informationsmöten, samt möjlighet till bokning av tid med oss regionala samordnare. Mer info finns på http://www.esf.se/sv/Min-region/Sydsverige/ Ansökningstexten hittar du här: http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Alla-ansokningsomgangar/Sydsverige/Forstudie-PO2/

→  27 maj, 2013

Detta är en internationell konferens där medborgare, sociala entreprenörer och forskare ska reflektera kring hur demokrati kan praktiseras på olika innovativa sätt. De ska även diskutera hur civilsamhället, marknaden och staten arbetar tillsammans i frågor kring våra gemensamma problem i Europa. Läs mer om detta och hur du kan delta […]

→  27 maj, 2013

Vilken roll spelar civilsamhällets bildningsorganisationer för samhällsutvecklingen, och kan eller skall vi docka in EUs ambitioner att tydligare koppla bildning till sysselsättning? Och vilka utmaningar finns för att förena entreprenörskap till dessa processer? Den Europeiska paraplyorganisationen för civilsamhällets bildning och lärandeorganisationer EUCIC-LLL hade årsstämma i Vilnius den 14 maj, och […]

→  24 maj, 2013

Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet och bildades i november 2009. Det skapades för att organisera samarbete mellan Sveriges olika paraplyorganisationer som ett sätt att möte föreningslivets, och samhällets, utmaningar. Nu är frågan : – Ska vi även organisera något liknande på […]

→  21 maj, 2013

August berättar om jagharenide.org P1040664 from Centrum Publikt Entreprenörskap on Vimeo. Vi lever i ett samhälle med alltför mycket segregering och för att kunna förändra detta behövs det personer som engagerar sig. Det behövs människor med idéer, det behövs samarbeten och det behövs engagemang. Med anledning av detta har vi […]

For Malmö by Malmö →  7 maj, 2013

Den deltagare på Entrepreneurship through Networking som hade den bästa idén kring hur man kan utvevckla sitt lokalsamhälle blev Signe Stevnhoved Rasmussen. Juryn föll för hennes idé om att kreativitet är lösningen på våra sociala problem

→  7 maj, 2013

I tidigare inlägg och på facebook har vi berättat om Entrepreneurship Through Networking och alla fantastiska deltagare som medverkade på detta projekt under en vecka. Den deltagaren som hade den bästa idén kring hur man kan utvevckla sitt lokalsamhälle blev utnämnd till vinnare under projektet sista dag. Som inledning på […]

→  3 maj, 2013

Ungdomsutbytet Entrepreneurship through Networking är nu avslutat. Det blev en intensiv, intressant och mycket givande vecka. Projektet planerades till att omfatta 40 deltagare från 6 olika länder men i praktiken blev det 16 olika nationaliteter som representerades. Vi på CPE är oerhört nöjda med resultatet. Tillsammans med Nordjobb och British […]