dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »januari, 2013«

→  25 januari, 2013

Sex föreningar i Lund går nu samman och startar paraplyorganisationen LIPS- Lunds Ideella Föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete. Paraplyorganisationen kommer att vara öppen så att fler föreningar kan ansluta sig. – Vår inriktning är föreningar som driver socialt arbete av olika slag inriktat mot barn och ungdomar, säger Josefine Lundin, […]

2013 är medborgarens år →  24 januari, 2013

2013 är medborgarens år enligt Europeiska Unionen. De uppmanar till en ökad dialog mellan olika aktörer inom regeringen, näringslivet och civilsamhället för att därmed bättre tillgodose individers behov och rättigheter. För att diskutera detta vidare har Philip Sandberg intervjuats

→  18 januari, 2013

Några minuter över tio den 18 januari 2013 hälsade Carin Tempel, stadsdelschef, alla hjärtligt välkomna till invigningen av detta utvecklingscentrum. Här ska lindängeborna kunna mötas, synas, höras och få sina behov tillgodosedda. Olika aktörer ska finnas under samma tak för att undvika att individen slussas runt mellan olika kontor och […]

→  17 januari, 2013

2013 är medborgarens år. Året tillägnas de rättigheter som kommer i och med ett EU-medborgarskap. Under året ska EU uppmuntra till dialog mellan alla nivåer och sektorer i regering, civilsamhälle och företag på events och konferenser runtom i Europa. Dialogen ska handla om rättigheter och hjälpa till att bygga en […]

→  11 januari, 2013

Civilsamhället är en viktig del för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Regeringens framtidskommission har sammanställt en rapport där civilsamhällets olika funktioner diskuteras, Framtidens Civilsamhälle. Kommissionär Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola, har tillsammans med några andra forskare och aktiva inom föreningslivet, skrivit ett PM om civilsamhällets roll […]