Somaliskt center i Storbritannien besöker Grönegatan

13 november, 2012

0


Nyanlända somalier behöver goda förebilder. De här förebilderna måste också vara andra somalier som nu är etablerade, säger Jawaahir Daahir.

Hon är grundare och VD för Somali Development Services (SDS) i Leicester i Storbritannien. Den 6 november gästade hon Somali Information and Business Centre (SIBC) på Grönegatan i Malmö under en turné i landet arrangerad av Regionförbundet Södra Småland.

SDS erbjuder ett brett spektrum av utbildningsinsatser och stöd till den somaliska befolkningen, t.ex. stöd och råd till långtidsarbetslösa och ensamstående föräldrar. De har engelskundervisning för vuxna, tolkning och översättning för att underlätta kommunikationen med myndigheter. De har en drop-in service där den enskilde kan få hjälp med problem som bidrag, bostad, sjukvård, räkningar, skulder och utbildning.

För familjer hålls seminarier kring våld i hemmet, familjeplanering och hur barnen skyddas från extremistiskt inflytande. Workshops arrangeras för att öka kvinnors medvetande om vilka rättigheter de har i Storbritannien. Parallellt med detta hålls kompetensutveckling för tjänstemän och andra som har kontakter med den somaliska befolkningen. Jawaahir avslutade med att lyckoönska SIBC och gav rådet att fler tar efter modellen med somaliska center.