Social Capital World Forum 2012

16 november, 2012

0SCWF är ett forum skapat för att föra samman organisationer med socialt kapital. I år äger det rum i Göteborg och CPE är med och arrangerar det hela. CPE ska hålla i en presentation angående socialt kapital samt genomföra en workshop med fokus på metoder och verktyg för utveckling, båda baserat på våra egna erfarenheter. Läs mer om detta evenemang under kalendarium eller besök hemsidan SCWF12