dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »oktober, 2012«

→  8 oktober, 2012

Samhällsentreprenörskapet får en allt större roll i det svenska samhället och det sker ett intensivt nätverksskapande i Europa kring social innovation. Förra veckan arrangerade det Europeiska nätverket för det civila samhället Euclid Networks en konferens med fokus på just social innovation samt att sprida kunskap om projekt och diskussioner som […]