Möbler mot konferenslokaler blev ömsesidig vinst

23 april, 2012

0


– Immanuelskyrkan får möbler till sina lägenheter för hemlösa mot att företaget 4Cycle får utnyttja våra fina konferenslokaler. Det blir en ömsesidig vinst och början på ett bra samarbete tror pastor Johan Pernryd som deltog i Sveriges första Win win arrangemang i Malmös rådhus den 17 april.

Ett trettiotal föreningar och företagare träffades under kvällen och skrev överenskommelser om utbyte av tjänster och gentjänster. Modellen har tidigare framgångsrikt testats i Tyskland, men kvällens arrangemang var det första i sitt slag i Sverige.

Centrum för Publikt Entreprenörskap har varit med och stöttat processen genom Ingemar Holm som också är ordförande i Malmö Företagsgrupper.

– Vi har länge sökt efter verktyg för att våra lokala företag ska kunna jobba med CSR (corporate social responsibility). Traditionellt är det stora företag som jobbar med CSR på ett globalt plan. Vi såg win win som ett intressant sätt för många mindre företag att engagera sig för lokal utveckling i Malmö, säger han.

Bakom win win Malmö står Malmö Stad, det lokala näringslivet genom Malmö Företagsgrupper, det lokala föreningslivet genom paraplyorganisationerna MIP/MISO. Förhoppningen är att Winwin ska bli ett årligen återkommande event.

Nedan en intervju med Ingemar Holm som granskade och vidimerade överenskommelser under kvällen.