Social inkubator- när idéer blir till verklighet

10 maj, 2011

0En plats där unga som har en idé eller som vill förverkliga en dröm kan få hjälp att genomföra denna, t.ex genom rådgivning, hjälpa till att söka pengar, etc. Vi har även lite egna medel att stödja projekt med, men det är rätt blygsamma summor.

Hur kom ni på idén?

 Många ungdomar ville genomföra olika idéer de hade och kom till oss på Tamam med frågor om hjälp. Vi hade inga resurser att göra det så därför gjorde vi en ansökan till Allmänna Arvsfonden. Det hade blivit svårt att driva en sådan verksamhet helt ideellt.

Vilka ni är som jobbar med social inkubator?

Vi är tre personer som arbetar vardera 50%. Alla tre har arbetat länge i Tamam och känner väl till våra deltagare. Jag kommer från Albanien och har startat upp Tamams verksamhet utanför huvudstaden Tirana.  

Hur många ungdomar vill ta del av hjälpen ni erbjuder? 

Nu är det så många att vi måste säga nej till en del personer. När någon har en idé kan det ta upp mycket tid, det viktiga är att det blir ett bra projekt. Exempel på projekt är en mattegrupp för äldre deltagare som behöver extra hjälp, en skidresa till Hestra, en videodagbok där deltagarna illustrerar sin vardag i en veckas tid samt stöd till att söka jobb.  

Borde inte projekten ni stödjer vara inkomstgenererande för att säkra långsiktighet?

Jo det skulle vara bra att ha större fokus på socialt entreprenörskap, men det viktiga är att idéerna kommer ifrån ungdomarna själva. Vi tittar på möjligheten att starta en cykelverkstad så att ungdomar kan ha en egen inkomstgenererande verksamhet i en universitetsnära miljö.

Hur har kontakten med Centrum för Publikt Entreprenör varit?

Positiv. Där finns mycket kunskap och kompetens.

Alma Cullhaj

Projektledare Social inkubator och styrelseledamot i Tamam

Läs mer om Social inkubator på www.socialinkubator.se eller www.tamam.se.