Från eldsjäl till samhällsentreprenör på årets Europaforum

3 maj, 2011

0


Europaforum i Hässleholm har blivit ett slags Almedalen för Europafrågor i Sydsverige. Under en vecka anordnas seminarium och konferenser för politiker, tjänstemän och allmänhet. Det finns dels några övergripande teman varje år men även ett dagsaktuellt ämne som tas upp till debatt dagligen. I år handlade Europaforum om socialt entreprenörskap, landsbygd/ jordbruk/ klimat, den växande nationalismen, Donauregionen samt EU:s väg ur krisen. Under paneldebatten om socialt entreprenörskap som följde ett inledande seminarium deltog bl.a. Ingemar Holm från Centrum för Publikt Entreprenörskap.

Begreppsförvirringen var märkbar och social innovation, socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och publikt entreprenörskap nämndes i sammanhanget. Det som blev tydligt av diskussionen var civilsamhällets betydelse, avsaknaden av riskkapital för t.ex. sociala företag och att överenskommelser mellan idéburen och offentlig sektor pågår på flera plan (t.ex. nationellt, regionalt och lokalt). För mer information kring årets Europaforum kan du besöka Hässleholms kommuns hemsida på: http://www.hassleholm.se/eu-forum.