dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »maj, 2011«

Social inkubator- när idéer blir till verklighet →  10 maj, 2011

Social inkubator på Tamam är ett nytt projekt för unga nyanländas samhällsentreprenörskap finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektledaren Alma Cullhaj berättar om projektet.

→  3 maj, 2011

Europaforum i Hässleholm har blivit ett slags Almedalen för Europafrågor i Sydsverige. Under en vecka anordnas seminarium och konferenser för politiker, tjänstemän och allmänhet. Det finns dels några övergripande teman varje år men även ett dagsaktuellt ämne som tas upp till debatt dagligen. I år handlade Europaforum om socialt entreprenörskap, […]