Nytt initiativ för att skapa inkubator för social innovation

7 april, 2011

0


På uppdrag av Malmö stad har Medea på Malmö Högskola fått uppgiften att undersöka förutsättningarna för etableringen av en inkubator för social innovation i Malmö. Centrum för Publikt Entreprenörskap har deltagit i ett antal workshops och följer med spänning utvecklingen. För det behövs fler forum – platser där kreativa människor med samhällsnyttiga idéer kan mötas och utvecklas och vi hoppas att en inkubator för sociala innovationer kan bli en sån kraft i Malmö och Skåne. Följ processen på Medeas blog:

http://medea.mah.se/2011/04/hur-kan-en-inkubator-for-social-innovation-se-ut/