dela med dela med   rss rss   språk språk

Arkiv - månad »april, 2011«

→  8 april, 2011

Jag måste tipsa om ännu en av Glokala Folkhögskolans fenomenala kurser. ”Glokala berättelser” – en distanskurs för dig som tycker om att uttrycka dig och är öppen för att experimentera med andra för att stärka din röst och prova olika uttryckssätt. Så här beskrivs kursen och det låter riktigt spännande […]

→  7 april, 2011

På uppdrag av Malmö stad har Medea på Malmö Högskola fått uppgiften att undersöka förutsättningarna för etableringen av en inkubator för social innovation i Malmö. Centrum för Publikt Entreprenörskap har deltagit i ett antal workshops och följer med spänning utvecklingen. För det behövs fler forum – platser där kreativa människor […]

Utvecklas med dina idéer som samhällsentreprenör →  7 april, 2011

Glokala Folkhögskolan ger kursen "Samhälls-entreprenör" i samarbete med Malmö högskola. En kurs som är perfekt att kombinera med jobb, engagemang, studier eller skapande. Teori, projektplanering, inspirerande gästföreläsare. Var med och utmana framtiden!

→  1 april, 2011

Bli engagemangsguide! Projektet EG Malmö drivs av MIP, Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, med stöd från Ungdomsstyrelsen. Projektiden är till och med december 2011. Syftet med projektet är att verka för att föreningslösa ungdomar går med i en förening, målgrupp är 16-25 år och speciellt fokus kommer att ligga på unga […]